Ηλεκτρόλυση - Ριζική Αποτρίχωση με βελόνα (Θερμόλυση)

Μια μέθοδος μόνιμης αποτρίχωσης σε μικρής έκτασης περιοχές, (άνω χείλος, παρειές, πηγούνι, κ.α.) με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Το σύστημα ανώδυνης ριζικής αποτρίχωσης, καταστρέφει το θύλακα της τρίχας και τα αναγεννητικά της κύτταρα, προστατεύοντας το δέρμα.

Τα Vita Plus Ξάνθης προσφέρουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία Ηλεκτρόλυσης, εξασφαλίζοντας τα καλύτερα αποτελέσματα στις καλύτερες τιμές. Η μέθοδος είναι ανώδυνη, προσφέροντας αποτελέσματα οριστικής αποτρίχωσης.

Ενδείκνυται ως η ιδανικότερη μέθοδος αποτρίχωσης για ξανθές και άσπρες τρίχες.

User Login Form